Home / NGỮ ÂM

NGỮ ÂM

HUONG DÂN CACH PHIÊN ÂM TIÊNG ANH

Hướng dẫn phát âm tiếng Anh Học bảng phiên âm tiếng Anh là cách giúp chúng ta phát âm tiếng Anh một cách chính xác nhất. Khi tra từ điển tiếng Anh, chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy bên cạnh từ đó có những kí hiệu phiên âm rất lạ đúng không? …

Read More »